Fundatia IBB prelucreaza datele cu caracter personal (date de identitate, date de stare civila, adresa, telefon, profesie, loc de munca, situatia familiala, situatia economica si financiara, date bancare, date privind starea de sanatate si alte asemenea date) ale beneficiarilor (copii, adulti, membrii familiilor acestora), in sensul stocarii acestor date si al transmiterii lor catre autoritati publice sau private, nationale sau internationale, altor fundatii si asociatii, mass-media care au competenta in solutionarea problemelor beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Angajatii Fundatiei cu atributii in derularea/coordonarea unei anumite campanii/proiect au, in completarea atributiilor de serviciu, dreptul sa prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor ce solicita inscrierea in campaniile/proiectele Fundatiei, ale membrilor familiilor acestora sau ale voluntarilor, in calitate de utilizatori autorizati.

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face cu buna credinta, in mod adecvat, pertinent si neexcesiv, prin raportare la scopul pentru care datele sunt colectate si ulterior prelucrate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Fiecare utilizator a luat la cunostinta, sub semnatura, prevederile privind confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal cuprinse in Politica de Securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal.

Conform Legii 677/2001, beneficiarii au dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de a nu fi supusi unor decizii individuale. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarii se pot adresa fundatiei IBB printr-o cerere scrisa, datata si semnata. Beneficiarilor li se garanteaza si dreptul de a se adresa justitiei.

Sponsorizarea

Cadrul legal romanesc cuprinde Legea nr. 32 din 1994 privind sponsorizarea si Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acordarea de bunuri in mod gratuit/ donatiile materiale in cadrul actiunilor de sponsorizare nu se constituie in livrare de bunuri (transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar catre o alta persoana), in sensul art. 128 alin. 1 din Codul Fiscal si, de aceea, sunt scutite de aplicarea taxei pe valoare adaugata (TVA).

Potrivit art.8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice romane care efectueaza sponsorizari beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, in conditiile legii.

Persoanele fizice sau juridice straine care datoreaza statului roman un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii, in aceleasi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice romane.